Projekty opakowań suplementów diety i leków – Wymagania

Tworząc projekt opakowania suplementu diety czy leku, spełnić należy szereg wymogów prawnych oraz takich, które odnoszą się do materiałów wykorzystanych do ich produkcji. W dzisiejszym wpisie prezentujemy garść najważniejszych informacji na ten temat.

Jakie są wymogi prawne dotyczące informacji, które należy umieścić na opakowaniu suplementu diety lub leku? Jeżeli chodzi o produkty pierwszego typu, znajdować musi się tam określenie „suplement diety” oraz adnotacja, iż nie powinno się ich stosować jako substytutów zróżnicowanej diety. Dodatkowo, na opakowaniu suplementu diety umieszcza się nazwy zawartych w nim substancji i składników odżywczych oraz opis ich właściwości. Kolejnym niezbędnym jego elementem jest informacja na temat dawkowania oraz ostrzeżenie przed przekroczeniem zalecanej porcji w ciągu dnia oraz umieszczaniem produktu w zasięgu dzieci. Żadne opakowanie suplementu diety nie może się również obyć bez informacji o zawartości witamin i składników mineralnych oraz pozostałych substancji wywołujących określony efekt fizjologiczny lub odżywczy. Podawana jest ona w przeliczeniu na zalecaną do spożycia dawkę suplementu oraz dzienne zapotrzebowanie dla osoby dorosłej.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku projektu etykiet produktów leczniczych. Znajdować muszą się na nich: nazwa produktu oraz substancji czynnej, moc leku, jego postać farmaceutyczna, informacja dla kogo jest przeznaczony, masa opakowania oraz jego objętość lub liczba dawek znajdujących się wewnątrz. Oprócz tego, na opakowaniu należy umieścić informacje na temat leku zapisane w systemie Braille’a, wykaz substancji pomocniczych, sposób i droga podania oraz ostrzeżenie o przechowywaniu poza zasięgiem dzieci. Gdy dany produkt wymaga specyficznego sposobu przechowywania, na przykład w lodówce, informacja na ten temat również musi się znajdować na opakowaniu. Kolejnymi kluczowymi jego elementami jest kategoria dostępności (bez recepty lub na receptę), termin ważności, nazwa producenta oraz numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Tworząc projekt opakowania suplementu diety lub leku, szczególną uwagę zwrócić należy również na materiał wykonania. Musi być on przede wszystkim bezpieczny. Każde zanieczyszczenie substancjami małocząsteczkowymi może bowiem spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta. Pudełka i kartoniki omawianych produktów najczęściej tworzy się z tektury. Pakuje się do nich zarówno blistry z kapsułkami i tabletkami, jak i atomizery oraz butelki z syropami.

Potrzebujesz profesjonalnego projektu etykiety lub opakowania? Zapraszamy do kontaktu z naszym studiem graficznym.