System Identyfikacji Wizualnej – podstawa tworzenia wizerunku i komunikacji firmy

System identyfikacji wizualnej, dla wielu kojarzy się głównie z dobrze zaprojektowanym, budzącym odpowiednie skojarzenia, logo firmy. Jest to jednak zbyt wielkie uproszczenie. W rzeczywistości na SIW składa się wiele elementów, a logo – choć najbardziej wyróżniające się – jest tylko jedną ze składowych, pomagających osiągnąć cel, czyli komunikację z klientem. Nie można zapominać o tak istotnej rzeczy jak kolorystyka, która powinna być jednolita zarówno dla znaku firmowego, jak reklam, wzorów dokumentów, czy korespondencji. Równie ważny jest dobór fontów, tak, aby były z jednej strony charakterystyczne, a z drugiej dobrze komponowały się z całością. Nie ma nic gorszego niż stosowanie różnych, niedopasowanych względem siebie czcionek. Warto również zadbać o odpowiednio przygotowane szablony firmowych dokumentów, wizytówek, kopert, czy plakatów. I w końcu ostatnia, lecz wcale nie najmniej ważna rzeczy – projekt strony www, łączący wszystkie te elementy, w jedną, spójną całość.

Oczywistym celem systemu identyfikacji wizualnej, jest budowa wizerunku, a co za tym idzie – rozpoznawalności marki i wytworzenie sieci pozytywnych skojarzeń. Marketingowcy doskonale znają ten mechanizm i wiedzą, że nawet świetnie przygotowana reklama nie przyniesie odpowiednich korzyści, jeśli potencjalny klient nie zapamięta, lub nie skojarzy przekazu z konkretną firmą. Dlatego tak istotne jest aby identyfikacja wizualna marki była spójna, dawała konkretny przekaz i zapadała w pamięć odbiorców.

Proces budowania identyfikacji wizualnej jest złożony i często długotrwały, wymagający wielu poprawek oraz ciągłego badania reakcji potencjalnych klientów na przekazywane komunikaty. Dlatego dobrze jest prowadzić w firmie tzw. księgę identyfikacji wizualnej, będącą zestawem wytycznych dotyczących loga, kolorystyki czy typografii, z jaką muszą być zgodne wszystkie elementy dotyczące komunikacji zewnętrznej firmy z klientami. Jednolity system komunikacji z klientami dobrze wpływa na wizerunek marki i jej odbiór wśród klientów. A o to przecież chodzi.