Projekt logo Quest DystrybucjaProjekt logo Quest DystrybucjaProjekt logo Quest DystrybucjaProjekt logo Quest DystrybucjaProjekt logo Quest DystrybucjaProjekt logo Quest DystrybucjaProjekt logo Quest DystrybucjaProjekt logo Quest Dystrybucja

Projekt logo Quest Dystrybucja

Wrocławska firma oferująca rozwiązania wspierające zarządzanie IT Quest Dystrybucja zleciła nam wykonanie pełnej identyfikacji wizualnej. Począwszy od logo i dobór typografii po wizytówki, papier firmowy, stronę internetową, banery internetowe, kartki świąteczne, malingi, katalogi oraz systemy wystawiennicze. Najważniejsza rzeczą w tworzeniu projektów jest spójność oraz kompleksowość przekazu we wszystkich materiałach graficznych.
Klient : Quest Dystrybucja
Kategoria : Identyfikacja wizualna
Link do strony : www.quest-pol.com.pl